Przedsiębiorstwo Wdrożeń Przemysłowych „WILPO“ Spółka z o.o.

+48 (32) 251-92-25 +48 (32) 257-08-68 +48 (32) 257-08-69

 

Popiołomierz radiometryczny WILPO C 512hc

Przeznaczenie – zastosowanie

Popiołomierz radiometryczny WILPO C 512 hc jest urządzeniem zbliżonym do popiołomierza WILPO C 512, dostosowanym szczególnie do pomiarów w węglu kamiennym. Przeznaczony jest do ciągłych pomiarów zawartości popiołu w węglu, dla wysokości warstw i granulacji węgla oraz typowych konstrukcji przenośników, występujących szczególnie często w Zakładach Przeróbczych kopalń węgla kamiennego.

Zastosowana w popiołomierzu nowatorska, rozproszeniowo-absorpcyjna metoda pomiarowa, umożliwia prowadzenie pomiarów z maksymalną reprezentatywnością uzyskiwanych wyników, przy jednoczesnym utrzymywaniu układu źródło – detektory w ustabilizowanym położeniu (z eliminacją konieczności stosowania tzw. „skaningu”). Predysponuje to ten typ popiołomierza do różnych zastosowań, z efektem pomiarowym przewyższającym wszystkie dotąd stosowane typy popiołomierzy.

popiolomierz-radiometryczny-c512-hc

Budowa

Popiołomierz WILPO C 512 hc zbudowany jest z dwóch głównych zespołów: stanowiska pomiarowego i stanowiska odczytowego. Stanowisko pomiarowe składa się z zawieszenia, głowicy izotopowej z odpowiednio dobranym źródłem promieniowania gamma Am-241 i układu zamykania źródła, odpowiednio usytuowanych detektorów oraz zespołu elektroniki.

Gabaryty konstrukcji zawieszenia uzależnione są od wymiarów i rodzaju konstrukcji przenośnika. Podstawową częścią stanowiska odczytowego jest zespół komputera, ze specjalistycznym oprogramowaniem umożliwiającym realizację różnych funkcji pomiarowych, wizualizację wyników (cyfrową i graficzną), rejestrację wszystkich wyników w specjalizowanej bazie danych oraz ich transmisję do wskazanych punktów, np. dyspozytorni.

popiolomierz-radiometryczny-c512-hc-budowa

Rys. Stanowisko pomiarowe popiołomierza WILPO C 512hc, gdzie:

  • 1 – głowica izotopowa GC12
  • 2 – głowica pomiarowa GC13
  • 3 – czujnik wysokości warstwy CW1
  • 4 – zawieszenie ZC10
  • 5 – zespół sterownika ZS1

Podstawowe dane techniczne

Rodzaj węgla:

węgiel kamienny,

Granulacja węgla:

0 – 300 mm,

Wysokość warstwy węgla:

min. 100 mm (start pomiaru) max. 500 mm ,

Taśma przenośnika:

zwykła lub trudnozapalna, przekładkowa,

Źródło promieniowania gamma:

Am -241 – 1 szt. (źródło zamknięte, postać specjalna, aktywność dobierana z przedziału 3,7 do 18,5 GBq),

Dokładność pomiaru zaw. popiołu (σ):
w zakresie 0 – 15% Ar
w zakresie 15 – 30% Ar
w zakresie >30% Ar

1,5 %
2,0 %
2,5 %

Napięcie znamionowe zasilania UN:

230V, 50 Hz,

Moc pobierana:

300 VA.

Powrót na górę
PWP Wilpo

Przedsiębiorstwo Wdrożeń Przemysłowych „WILPO“ Spółka z o.o.

Menu