Przedsiębiorstwo Wdrożeń Przemysłowych „WILPO“ Spółka z o.o.

+48 (32) 251-92-25 +48 (32) 257-08-68 +48 (32) 257-08-69

 

Kontakt

Przedsiębiorstwo Wdrożeń Przemysłowych „WILPO“ Spółka z o.o.

z siedzibą w Mysłowicach

Formularz kontaktowy

PWP WILPO Sp. z o. o.

ul. Mikołowska 29, 41 – 400 Mysłowice (Polska)

wilpo@wilpo.pl

tel. +48 32 251 92 25

tel. +48 32 257 08 68

tel. +48 32 257 08 69

REGON: 003475850

NIP: 6340129210

KRS: 0000148558

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 50.000 zł

PWP Wilpo

Przedsiębiorstwo Wdrożeń Przemysłowych „WILPO“ Spółka z o.o.

Menu