Przedsiębiorstwo Wdrożeń Przemysłowych „WILPO“ Spółka z o.o.

+48 (32) 251-92-25 +48 (32) 257-08-68 +48 (32) 257-08-69

 

Popiołomierz radiometryczny WILPO C 512

Przeznaczenie – zastosowanie

Popiołomierz radiometryczny WILPO C 512 przeznaczony jest do ciągłych pomiarów zawartości popiołu w węglu kamiennym i brunatnym, dla praktycznie dowolnych wysokości warstwy i granulacji węgla, wprost na przenośniku taśmowym o dowolnej szerokości konstrukcji.

Zastosowana w popiołomierzu nowatorska, rozproszeniowo-absorpcyjna metoda pomiarowa, umożliwia prowadzenie pomiarów również, co jest zupełną nowością, na taśmach transportowych z linkami stalowymi. Predysponuje to ten typ popiołomierza do zastosowań na długich, otwartych ciągach transportowych, zwłaszcza w odkrywkowych kopalniach węgla.

popiolomierz-radiometryczny-c512

Budowa

Popiołomierz WILPO C 512 zbudowany jest z dwóch głównych zespołów: stanowiska pomiarowego i stanowiska odczytowego. Stanowisko pomiarowe składa się z zawieszenia, głowicy izotopowej z odpowiednio dobranym źródłem promieniowania gamma Am 241, odpowiednio usytuowanych głowic detekcyjnych oraz zespołu elektroniki.

Gabaryty konstrukcji zawieszenia uzależnione są od wymiarów i rodzaju konstrukcji przenośnika. Podstawową częścią stanowiska odczytowego jest zespół komputera, ze specjalistycznym oprogramowaniem umożliwiającym realizację różnych funkcji pomiarowych, wizualizację wyników (cyfrową i graficzną), rejestrację wszystkich wyników w specjalizowanej bazie danych oraz ich transmisję do wskazanych punktów, np. dyspozytorni.

popiolomierz-radiometryczny-c512-budowa

Rys. Stanowisko pomiarowe popiołomierza WILPO C 512, gdzie:

  • 1 – głowica izotopowa GC9
  • 2 – głowica pomiarowa GC8 (rozproszenie)
  • 3 – głowica pomiarowa GC8 (absorpcja)
  • 4 – czujnik wysokości warstwy CW1
  • 5 – zawieszenie ZC12
  • 6 – zespół sterownika ZS1

Podstawowe dane techniczne

Rodzaj węgla:

węgiel kamienny i brunatny,

Granulacja węgla:

0 – 300 mm,

Wysokość warstwy węgla:

min. 100 mm (start pomiaru) max. 500 mm (chwilowo do 750 mm ),

Taśma przenośnika:

zwykła, przekładkowa lub z linkami stalowymi,

Źródło promieniowania gamma:

Am 241 (źródło zamknięte, postać specjalna, aktywność dobierana z przedziału 3,7 do 37 GBq),

Dokładność pomiaru (σ) zaw. popiołu:
w zakresie 0 – 15% Ar
w zakresie 15 – 30% Ar
w zakresie >30% Ar

1,5%
2,0%
2,5%

Napięcie znamionowe zasilania UN:

230V, 50 Hz,

Moc pobierana:

300 VA.

Powrót na górę
PWP Wilpo

Przedsiębiorstwo Wdrożeń Przemysłowych „WILPO“ Spółka z o.o.

Menu