Przedsiębiorstwo Wdrożeń Przemysłowych „WILPO“ Spółka z o.o.

+48 (32) 251-92-25 +48 (32) 257-08-68 +48 (32) 257-08-69

 

Nadzór w zakresie ochrony radiologicznej

Posiadając odpowiednie uprawnienia nadane przez Prezesa PAA oferujemy kompleksową obsługę z zakresu ochrony radiologicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa atomowego, w tym:

  • nadzór nad przestrzeganiem prowadzenia działalności według instrukcji pracy oraz nad prowadzeniem dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej,
  • nadzór nad spełnianiem warunków dopuszczających pracowników do zatrudnienia na danym stanowisku pracy,
  • przeprowadzania szkoleń pracowników zatrudnionych w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące,
  • opracowanie programu pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy i pomiarów oraz ewidencji dawek indywidualnych,
  • współpraca z zakładowymi służbami bezpieczeństwa i higieny pracy, służbami przeciwpożarowymi i ochrony środowiska w zakresie ochrony przed promieniowaniem jonizującym.
Powrót na górę
PWP Wilpo

Przedsiębiorstwo Wdrożeń Przemysłowych „WILPO“ Spółka z o.o.

Menu