Przedsiębiorstwo Wdrożeń Przemysłowych „WILPO“ Spółka z o.o.

+48 (32) 251-92-25 +48 (32) 257-08-68 +48 (32) 257-08-69

 

System pomiaru parametrów jakości węgla WILPO C 532hc

Przeznaczenie – zastosowanie

System WILPO C 532 hc przeznaczony jest do ciągłych pomiarów zawartości popiołu i zawartości wilgoci oraz wyznaczania wartości opałowej węgla wprost na przenośniku taśmowym. System, w zakresie pomiaru zawartości popiołu bazuje na nowatorskiej, rozproszeniowo – absorpcyjnej metodzie pomiarowej, a w zakresie pomiaru zawartości wilgoci, na dotąd stosowanej metodzie mikrofalowej.

system-pomiaru-jakosci-wegla-c532-hc

System umożliwia prowadzenie pomiarów z maksymalną reprezentatywnością uzyskiwanych wyników, przy jednoczesnym utrzymywaniu układu źródło – detektory w ustabilizowanym położeniu (z eliminacją konieczności stosowania tzw. „skaningu”). Predysponuje to ten typ systemu do różnych zastosowań, z efektem pomiarowym przewyższającym wszystkie dotąd stosowane typy rozwiązań pomiarowych.

Budowa

System składa się z kilku zasadniczych zespołów rozmieszczonych na dwóch stanowiskach: stanowisku pomiarowym – zlokalizowanym bezpośrednio na przenośniku taśmowym oraz stanowisku odczytowym – lokalizowanym zgodnie z życzeniem Użytkownika np. w dyspozytorni obiektu.

Na stanowisko odczytowe składają się: zestaw komputera przemysłowego i specjalistyczne oprogramowanie (zrealizowane na bazie systemu operacyjnego Windows XP/7) pozwalające na jednoczesną obsługę kilku stanowisk pomiarowych, cyfrową i graficzną wizualizację wyników pomiarowych wraz z ich zapisem w bazie danych oraz z transmisją do wybranych punktów zarządzania tymi wynikami.

system-pomiaru-jakosci-wegla-c532-hc-budowa

Stanowisko pomiarowe Systemu WILPO C 532hc, gdzie:

  • 1 – Głowica izotopowa GC12
  • 2 – Głowica pomiarowa GC13/ rozproszenie/
  • 2 – Głowica pomiarowa GC14 /absorpcja/
  • 3 – Czujnik wysokości warstwy CW1
  • 4 – Zawieszenie ZC10
  • 5 – Zespół sterownika ZS1
  • 6 – Głowica detekcyjna GCW1D
  • 7 – Głowica generacyjna GCW1G
  • 8 – Zawieszenie ZC8

Podstawowe dane techniczne

Rodzaj węgla:

węgiel kamienny,

Granulacja węgla:

0 – 150 mm,

Wysokość warstwy węgla:

min. 100 mm (start pomiaru) max. 300 mm ,

Taśma przenośnika:

zwykła lub trudnozapalna, przekładkowa,

Źródło promieniowania gamma:

Am – 241 – 1 szt. (źródło zamknięte, postać specjalna, aktywność dobierana z przedziału 3,7 do 18,5 GBq),

Dokładność pomiaru zaw. popiołu (σ):

0,7% ≤ σ ≤ 2%

Dokładność pomiaru zaw. wilgoci (σ):

0,5% ≤ σ ≤ 1%

Dokładność wyznaczania wartości opałowej (σ):

200 kJ/kg ≤ σ ≤ 600 kJ/kg

Napięcie znamionowe zasilania UN:

230V, 50 Hz,

Napięcie robocze:

(0,9 – 1,1)UN,

Moc pobierana:

300 VA.

Pobierz prospekt urządzenia PDF

Powrót na górę
PWP Wilpo

Przedsiębiorstwo Wdrożeń Przemysłowych „WILPO“ Spółka z o.o.

Menu