Przedsiębiorstwo Wdrożeń Przemysłowych „WILPO“ Spółka z o.o.

+48 (32) 251-92-25 +48 (32) 257-08-68 +48 (32) 257-08-69

 

Historia firmy

HISTORIA  I DZIEŃ DZISIEJSZY

Przedsiębiorstwo Wdrożeń Przemysłowych „WILPO“ Sp. z o.o. założone w roku 1988. Akt notarialny nosi datę 14.01.1988 r., a rozpoczęcie działalności nastąpiło w listopadzie tegoż roku. Firmę założyło 5 osób – specjalistów różnych dziedzin: automatyki, fizyki i mechaniki, o znacznym doświadczeniu w zakresie konstruowania oraz aplikacji przemysłowych urządzeń do pomiarów parametrów jakości węgla.

wilp-historia-min

Wspólnicy, tworzący jednocześnie Zarząd i jedyni pracownicy firmy w pierwszym okresie jej działania -doprowadzili do uruchomienia produkcji pierwszego urządzenia – laboratoryjnego analizatora węgla WILPO L 131, a następnie szeregu urządzeń do pomiarów ciągłych, skupiając w ramach firmy w okresie kilku lat specjalistyczną kadrę inżynieryjno – badawczą oraz wysoko-wyspecjalizowany zespół techniczny.

Dzień dzisiejszy to sprawnie funkcjonująca firma, na którą składa się ponad 20-to osobowa kadra, to zaplecze w postaci pracowni izotopowej, stanowisk badawczych i produkcyjnych, to sprzęt kontrolno-pomiarowy oraz dobrze zorganizowany serwis wspomagany kilkoma środkami transportu, to gama nowych urządzeń, patenty i zgłoszenia patentowe krajowe i zagraniczne, udział w wielu targach, konferencjach itp., to ciągłe starania dla utrzymywania „image“ firmy, wypracowanym przez te ponad ćwierć wieku jej istnienia.

Powrót na górę
PWP Wilpo

Przedsiębiorstwo Wdrożeń Przemysłowych „WILPO“ Spółka z o.o.

Menu