+48 (32) 251-92-25 wilpo@wilpo.pl

Historia i dzień dzisiejszy firmy

Przedsiębiorstwo Wdrożeń Przemysłowych WILPO Sp. z o.o. powstało w roku 1988. Firmę założyło 5 osób – specjalistów różnych dziedzin: automatyki, fizyki i mechaniki, o znacznym doświadczeniu w zakresie konstruowania oraz aplikacji przemysłowych urządzeń do pomiarów parametrów jakości węgla.

Wspólnicy, tworzący jednocześnie Zarząd i jedyni pracownicy firmy w pierwszym okresie jej działania – doprowadzili do uruchomienia produkcji pierwszego urządzenia – laboratoryjnego analizatora węgla WILPO L 131, a następnie szeregu urządzeń do pomiarów ciągłych, skupiając w ramach firmy w okresie kilku lat specjalistyczną kadrę inżynieryjno – badawczą oraz wysoko-wyspecjalizowany zespół techniczny.

Dzień dzisiejszy to sprawnie funkcjonująca firma wraz z doświadczoną kadrą dysponująca zapleczem w postaci pracowni izotopowej, stanowisk badawczych i produkcyjnych wyposażonych w  sprzęt kontrolno-pomiarowy oraz dobrze zorganizowany serwis, to gama nowych urządzeń, patenty i zgłoszenia patentowe krajowe i zagraniczne, udział w wielu targach, konferencjach itp., to ciągłe starania dla utrzymywania wizerunku firmy, wypracowanym przez te ponad ćwierć wieku jej istnienia.