+48 (32) 251-92-25 wilpo@wilpo.pl

Nasze usługi

Nadzór w zakresie ochrony radiologicznej

Jako producent urządzeń izotopowych, PWP WILPO zapewnia swoim klientom pełną kontrolę bezpieczeństwa radiologicznego, zgodnie z aktualnymi wytycznymi Państwowej Agencji Atomistyki.

Serwis

Profesjonalna i szybka obsługa serwisowa jest jednym z priorytetów prowadzonej przez nas działalności.  PWP WILPO zapewnia użytkownikom produkowanych przez siebie urządzeń wsparcie techniczne na każdym etapie ich eksploatacji.

Szkolenia

PWP WILPO zapewnia pełny wachlarz szkoleń, zarówno w zakresie obsługi produkowanych i wdrażanych w przemyśle autorskich rozwiązań pomiarowych, jak i w zakresie ochrony radiologicznej dla pracowników zawodowo narażonych na działanie promieniowania jonizujacego.