+48 (32) 251-92-25 wilpo@wilpo.pl

Osiągnięcia

Niewątpliwie głównym osiągnięciem PWP WILPO jest zadowolenie Klientów – odbiorców urządzeń WILPO, zadowolenie zarówno z technicznego poziomu oferowanych urządzeń (prawidłowość i duża niezawodność działania, długi okres eksploatacji), jak i z szybkiego oraz profesjonalnego serwisu tych urządzeń. Nie mniej istotnym osiągnięciem jest pozycja firmy na rynku urządzeń do pomiaru parametrów jakości węgla, pozycja pewna, od lat niepodważalna i stale rosnąca w wyniku corocznych dostaw kilkunastu nowych urządzeń do sektora górniczego i energetycznego.

Do osiągnięć należy zaliczyć również liczne publikacje w materiałach konferencyjnych, przyznane patenty na nowatorskie rozwiązania urządzeń (w tym patenty zagraniczne i europejski) oraz kolejne krajowe i zagraniczne zgłoszenia patentowe, wreszcie nagrody i wyróżnienia uzyskane za nowatorskie rozwiązania urządzeń. PWP WILPO organizowało wielokotnie własne stoiska wystawiennicze na branżowych targach organizowanych zarówno w Polsce jak i w różnych krajach świata.

Należy tu wymienić Targi “ELEKTRA MINING’92“ w Johannesburgu (RPA), AIMEX’95 w Sydney (Australia), BRNO’97 w Brnie (Rep. Czech), CHINA COAL & MINING EXPO 2005 w Pekinie (ChRL), UGOL ROSII & MINING 2007 w Nowokuźniecku (Fed. Rosyjska) oraz ENERGA 2016/2017/2018 w Tuzli i Sarajewie (BiH). Udział w tych imprezach targowych umożliwił nawiązanie wielu kontaktów, zainteresował wielu nowych Klientów rozwiązaniami WILPO i pozwolił na eksport urządzeń do kilku krajów świata.

Ważnym osiągnięciem jest zakres oferty produkcyjnej, z którą firma PWP WILPO może na dzień dzisiejszy wyjść do swoich Klientów oraz ilość przemysłowych wdrożeń urządzeń zrealizowanych przez lata swojej działalności. Łączna ilość urządzeń sprzedanych i wdrożonych do przemysłowego stosowania wynosi około 380 egz. (180 analizatorów oraz 200 urządzeń on-line), z czego ponad 20 urządzeń wdrożonych poza granicami kraju.