+48 (32) 251-92-25 wilpo@wilpo.pl

ISO

Od 2003 roku firma stosuje system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001.

Działając na rynku już od 30 lat, firma PWP WILPO Sp. z o.o., od początku istnienia, bezustannie stawia sobie za cel, jako absolutny priorytet, ZADOWOLENIE  i  ZAUFANIE  KLIENTA.

Realizacja tego celu opiera się na następujących aspektach funkcjonowania na rynku:

  • identyfikacja potrzeb pomiarowych, zarówno bieżących, jak i perspektywicznych,
  • profesjonalne doradztwo techniczne,
  • zapewnienie wysokiej jakości i niezawodności produkowanych urządzeń,
  • realizacja dostaw wg. zasady „pod klucz”, z instalacją urządzeń na obiekcie, uruchomieniem, skalowaniem i szkoleniem obsługi,
  • zapewnienie szybkiej, profesjonalnej obsługi serwisowej, zarówno gwarancyjnej, jak i pogwarancyjnej.

Powyższe aspekty realizujemy przez:

  • utrzymywanie stałego kontaktu z Klientami, gwarantujące ciągłą współpracę, w tym obustronny przepływ informacji,
  • dążenie Kierownictwa do utrzymywania wysokiego poziomu realizowanych prac badawczo-rozwojowych, aktualizacji procedur produkcyjnych i optymalizacji działań serwisowych,
  • dbałość o ciągłe podnoszenie i utrzymywanie wysokiego poziomu kwalifikacji kadry,
  • ocenę ryzyka i szans podejmowanych działań zarówno w zakresie merytorycznym, jak i finansowym.

W dążeniu do zachowania wysokiej pozycji na rynku wdrożyliśmy SZJ zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2015. Deklarujemy, iż zasady i wytyczne tej normy zostały wdrożone do stosowania we wszystkich obszarach działania PWP WILPO. Poszczególne aspekty niniejszej Polityki Jakości wynikające z normy ISO 9001:2015 zostały przekazane Załodze, do stosowania i przestrzegania w całej organizacji PWP WILPO.