+48 (32) 251-92-25 wilpo@wilpo.pl

Szkolenia

Przez ponad 30 lat działalności PWP WILPO wprowadziło na rynek całą gamę urządzeń pomiarowych, zarówno stacjonarnych, jak i realizujących pomiary metodami „on-line”. Każdorazowo, przekazaniu urządzenia do eksploatacji towarzyszy również dostarczenie użytkownikowi pełnej dokumentacji technicznej oraz instrukcji obsługi. Specjaliści WILPO przeprowadzają niezbędne szkolenia personelu obsługującego, bądź nadzorującego pracę urządzeń WILPO. Służymy pełnym doradztwem technicznym w zakresie bieżącej obsługi i konserwacji użytkowanych urządzeń w całym okresie ich eksploatacji.

Z uwagi na fakt, że znacząca część aparatury produkowanej przez PWP WILPO to urządzenia zawierające izotopy promieniotwórcze, firma dysponuje specjalistyczną kadrą, posiadającą niezbędne uprawnienia jak i umiejętności pozwalające na prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony radiologicznej dla pracowników zawodowo narażonych na działanie promieniowania jonizującego. Szkolenia takie organizowane są dla osób pracujących przy materiałach jądrowych, źródłach promieniowania jonizującego, odpadach promieniotwórczych lub wypalonym paliwie jądrowym, a także osób pracujących w obiektach jądrowych.

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta i konkretnych zastosowań promieniowania w jednostce organizacyjnej Zleceniodawcy.

Podczas naszych szkoleń:

  • zrozumiesz, jak powstaje promieniowanie i jakie niesie zagrożenia,
  • nauczysz się bezpiecznej pracy z urządzeniami wytwarzającymi promieniowanie jonizujące,
  • zweryfikujesz, czy obecnie stosowane przez Ciebie metody wykonywania badań są odpowiednie z punktu widzenia ochrony radiologicznej,
  • dowiesz się, jaki rodzaj dozymetrii stosować w swojej działalności,
  • usłyszysz, jakie obowiązki spoczywają na Tobie w związku z prowadzeniem działalności w narażeniu.