Przedsiębiorstwo Wdrożeń Przemysłowych „WILPO“ Spółka z o.o.

+48 (32) 251-92-25 +48 (32) 257-08-68 +48 (32) 257-08-69

 

Popiołomierz radiometryczny WILPO C 411 A

Przeznaczenie – zastosowanie

Popiołomierz radiometryczny WILPO C 411A przeznaczony jest do ciągłych pomiarów zawartości popiołu w węglu wprost na przenośniku taśmowym, szczególnie w mieszankach węglowych o warstwowej strukturze oraz w węglu o wysokości warstwy na taśmie przenośnika od 50 do 250 mm. i uziarnieniu do 80 mm.

Realizacja pomiaru możliwa jest na taśmach nachylonych, rewersyjnych, a nawet przejezdnych. Niewielkie gabaryty konstrukcji i bezstykowa metoda pomiaru predysponują go do stosowania w węzłach technologicznych kopalń, jak również w elektrowniach, ciepłowniach, koksowniach itp.

popiolomierz-radiometryczny-c411a

Budowa

Popiołomierz WILPO C 411A zbudowany jest z dwóch głównych zespołów: stanowiska pomiarowego i stanowiska odczytowego. Stanowisko pomiarowe składa się z zawieszenia, głowicy izotopowej ze źródłami Am 241 i Cs 137, głowicy detekcyjnej oraz zespołu elektroniki. Podstawową częścią stanowiska odczytowego jest zespół komputera, ze specjalistycznym oprogramowaniem umożliwiającym realizację różnych funkcji pomiarowych, wizualizację wyników (cyfrową i graficzną) oraz rejestrację wszystkich wyników w specjalizowanej bazie danych..

popiolomierz-radiometryczny-c411a-budowa

Podstawowe dane techniczne

Rodzaj węgla:

węgiel kamienny i brunatny

Granulacja węgla:

0 – 80 mm

Wysokość warstwy węgla:

min. 50 mm (start pomiaru) max. 250 mm

Taśma przenośnika:

800 – 2000 mm, jednorodna na całej długości

Źródła promieniowania:

Am – 241 (3,7 GBq i 40 kBq, t/2 = 433 lat)

Cs -137 (3,7 GBq, t/2 = 30 lat)

Dokładność pomiaru (σ) zaw. popiołu:
w zakresie 0 – 10% Ar
w zakresie 10 – 30% Ar

0,7 – 1,5%
1,0 – 2,5%

Napięcie znamionowe zasilania UN:

230V, 50 Hz

Moc pobierana:

200VA

Powrót na górę
PWP Wilpo

Przedsiębiorstwo Wdrożeń Przemysłowych „WILPO“ Spółka z o.o.

Menu