Przedsiębiorstwo Wdrożeń Przemysłowych „WILPO“ Spółka z o.o.

+48 (32) 251-92-25 +48 (32) 257-08-68 +48 (32) 257-08-69

 

Gęstościomierz radiometryczny WILPO CG 111

Przeznaczenie – zastosowanie

Izotopowy Gęstościomierz WILPO CG 111 przeznaczony jest do ciągłych pomiarów gęstości cieczy lub zawiesin transportowanych w rurociągach a szczególnie w zawiesin popiołu.

Budowa

Gęstościomierz CG 111 jest urządzeniem bezobsługowym, zabudowywanym bezpośrednio na rurociągach transportujących zawiesiny. Układ pomiarowy składa się z kontrolera, który może pracować samodzielnie lub współpracować z zewnętrzną jednostka PC oraz z modułu zawierającego źródło izotopowe i z modułu detekcyjnego.

GC111

Rys. Układ pomiarowy Gęstościomierza Radiometrycznego WILPO CG 111, gdzie:

  • 1. Głowica izotopowa
  • 2. Głowica detekcyjna
  • 3. Zespół mocujący do rurociągu transportowego
  • 4. Układ kontrolera

Podstawowe dane techniczne

Materiał podlegający pomiarowi:

zawiesiny, ciecze

Metoda pomiaru:

absorpcja promieniowania gamma

Źródło promieniowania gamma:

Cs-137 (źródło zamknięte, postać specjalna)

Detektor promieniowania gamma:

sonda scyntylacyjna z kryształem NaI(Tl)

Napięcie znamionowe zasilania UN:

230V, 50 Hz,

Moc pobierana:

50VA.

Powrót na górę
PWP Wilpo

Przedsiębiorstwo Wdrożeń Przemysłowych „WILPO“ Spółka z o.o.

Menu