Przedsiębiorstwo Wdrożeń Przemysłowych „WILPO“ Spółka z o.o.

+48 (32) 251-92-25 +48 (32) 257-08-68 +48 (32) 257-08-69

 

Pracownia Pomiarów Środowiskowych

Pomiary środowiska pracy.

Oferujemy kompleksową obsługę w ramach oceny ryzyka zawodowego pod kątem narażenia na promieniowanie jonizujące.

Usługa obejmuje:

  • pomiary mocy dawek promieniowania na stanowiskach wystawionych na ekspozycję promieniowania,
  • prowadzenie pełnej ewidencji pomiarów środowiska pracy zgodnie z funkcjonującymi przepisami Prawa Atomowego

Pomiary szczelności źródeł izotopowych.

Posiadamy zezwolenia nadane przez Prezesa PAA w zakresie instalacji, obsługi, obrotu i transportu urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze oraz dysponujemy szeroką gamą wzorcowanych radiometrów co umożliwia przeprowadzanie badań szczelności źródeł izotopowych wprost na obiektach przemysłowych.

Pracownia izotopowa kl. „Z” wyposażona w stanowisko przeładunkowe oraz stanowisko wizualizacji źródeł pozwala w sposób kompleksowy przeprowadzać szczegółową ocenę stanu fizycznego oraz prowadzić pełną dokumentację ewidencyjno-kontrolną źródeł izotopowych.

Pomiary promieniotwórczości naturalnej.

Pracownia Pomiarów Środowiskowych dysponuje spektrometrycznym stanowiskiem pomiarowym, umożliwiającym przeprowadzanie badań promieniotwórczości naturalnej materiałów. Posiadany sprzęt umożliwia zarówno:

  • pomiar właściwej aktywności promieniotwórczej próbek surowców i materiałów budowlanych w całym zakresie energii emitowanych kwantów naturalnego promieniowania (procedura WAP.2017.1), jak i na:
  • określanie wartości wskaźników f1 i f2 (procedura WAP.2017.2) związanych z analizą, w wybranych zakresach energetycznych, zawartości izotopów 226Ra, 228Th, 40K (zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2007; Dz.U. Nr 4, Poz. 29).

Badaniom poddawane są próbki materiałów o objętości nie mniejszej niż 3 dm3.

Czas realizacji usługi: do 7 dni.

Powrót na górę
PWP Wilpo

Przedsiębiorstwo Wdrożeń Przemysłowych „WILPO“ Spółka z o.o.

Menu