Przedsiębiorstwo Wdrożeń Przemysłowych „WILPO“ Spółka z o.o.

+48 (32) 251-92-25 +48 (32) 257-08-68 +48 (32) 257-08-69

 

System pomiarowy WILPO C 431

Przeznaczenie – zastosowanie

System WILPO C 431 przeznaczony jest do ciągłych pomiarów zawartości popiołu i zawartości wilgoci oraz wyznaczania wartości opałowej węgla wprost na przenośniku taśmowym. Podstawowe zastosowania systemu związane są z możliwościami opomiarowania miedzy innymi: mieszanek węglowych o warstwowej strukturze, węgla o zmiennej granulacji, węzłów technologicznych, punktów o stosunkowo małych ilościach węgla itp.

system-pomiaru-jakosci-wegla-c431

Realizacja pomiaru możliwa jest na taśmach silnie nachylonych, rewersyjnych, a nawet przejezdnych. Niewielkie gabaryty konstrukcji i bezstykowa metoda pomiaru predysponują system do stosowania w węzłach technologicznych kopalń, jak również w elektrowniach, ciepłowniach, koksowniach itp.

system-pomiaru-jakosci-wegla-c431-2

Budowa

System składa się z kilku zasadniczych zespołów rozmieszczonych na dwóch stanowiskach: stanowisku pomiarowym – zlokalizowanym bezpośrednio na przenośniku taśmowym oraz stanowisku odczytowym – lokalizowanym zgodnie z życzeniem Użytkownika np. w dyspozytorni obiektu. Stanowisko pomiarowe przedstawione jest schematycznie na rysunku (na odwrocie).

Na stanowisko odczytowe składają się: zestaw komputera przemysłowego i specjalistyczne oprogramowanie (zrealizowane na bazie systemu operacyjnego WINDOWS ME/XP) pozwalające na jednoczesną obsługę kilku stanowisk pomiarowych oraz cyfrową i graficzną wizualizację wyników pomiarowych wraz z ich zapisem w bazie danych.

system-pomiaru-jakosci-wegla-c431-budowa

Podstawowe dane techniczne

Granulacja materiału

– 0 – 80 mm

Wymagana grubość warstwy węgla:

 

– min. 50 mm (start pomiaru)

– max. 250 mm

Tor mikrofalowy:

częstotliwość fali bieżącej (w.cz):

Moc sygnału mikrofalowego:

– 5,75 GHz

– 1 mW

Tor radiometryczny:

Źródła promieniowania:

Wykonanie:

Aktywność:

– izotop Cs – 137 i Am – 241

– źródła zamknięte, postać specjalna

– <4GBq

Dokładność pomiaru (σ) zaw. popiołu:

w zakresie 0 – 10% Ar

w zakresie 10 – 30% Ar

 

0,7 – 1,5 %

1,0 – 2,5 %

Dokładność pomiaru (σ) zaw. wilgoci:

w zakresie 0 – 20% Wtr

 

1,5 %

Dokładność (σ) wyznaczania wartości opałowej:

200 – 600 kJ/kg

Napięcie znamionowe zasilania UN:

– 230V, 50 Hz

Napięcie robocze:

– (0,9 – 1,1)UN

Moc pobierana:

– 200 VA

 

Powrót na górę
PWP Wilpo

Przedsiębiorstwo Wdrożeń Przemysłowych „WILPO“ Spółka z o.o.

Menu