+48 (32) 251-92-25 wilpo@wilpo.pl

System pomiaru WILPO C 732

WSPÓŁPRACUJĄCY Z PRÓBOBIORNIKAMI

Przeznaczenie – zastosowanie

System szybkiego pomiaru parametrów jakościowych węgla typu WILPO C 732 współpracujący z próbobiornikami, przeznaczony jest do bezpośredniego pomiaru zawartości popiołu i wilgoci oraz wyliczenia wartości opałowej węgla w nadmiarowym, uśrednionym i skruszonym materiale, zwracanym na główny przenośnik taśmowy po każdym poborze próbki przez próbobiornik.

Budowa

ystem pomiarowy WILPO C 732 jest urządzeniem praktycznie bezobsługowym, jego stanowisko pomiarowe może pracować samodzielnie, może także być połączone ze stanowiskiem odczytowym. System może być dobudowany do pracujących już próbobiorników, jak również wkomponowany – na etapie projektowania – w układ nowego próbobiornika.

Stanowisko pomiarowe Systemu WILPO C732, gdzie:

  • 1 – Głowica pomiarowa GC15
  • 2 – Czujnik wysokości warstwy CW2
  • 3 – Zawieszenie ZC14
  • 4 – Zespół sterownika ZS2

Głowica pomiarowa GC15, gdzie

  • 1 – Sonda scyntylacyjna
  • 2 – Pojemnik roboczy ze źródłem promieniowania
  • 3 – Mikrofalowy miernik wilgoci
  • 4 – Klapa z siłownikiem elektrycznym
  • 5 – Czujnik wysokości warstwy
  • 6 – Obudowa głowicy pomiarowej

Podstawowe dane techniczne

Rodzaj węgla: węgiel kamienny
Granulacja węgla: wydawana przez kruszarkę próbobiornika
Pojemność komory pomiarowej: 5 litrów [dcm³]
Metoda pomiaru zawartości popiołu: rozproszenie promieniowania gamma
Źródło promieniowania gamma: Am – 241 – 1 szt. (źródło zamknięte, postać specjalna, aktywność 3,7 GBq)
Detektor promieniowania gamma: sonda scyntylacyjna z kryształem NaI (Tl)
Układ pomiaru wilgoci odbiciowy miernik mikrofalowy

Dokładność pomiaru zaw. popiołu:

w zakresie < 25% Ar

w zakresie > 25% Ar

 

σ = 0,5 do 1,0 %

σ = 1,0 do 2,0 %

Dokładność pomiaru zaw. wilgoci:

w zakresie < 10% Wtr

w zakresie > 10% Wtr

 

σ = 0,5 do 0,7 %

σ = 0,7 do 1,0 %

Dokładność wyznaczania wartości opałowej: 200-600 kJ/kg
Napięcie znamionowe zasilania UN: 230V, 50 Hz