+48 (32) 251-92-25 wilpo@wilpo.pl

System pomiaru parametrów jakości węgla WILPO C 532hc

Przeznaczenie – zastosowanie

System WILPO C 532 hc przeznaczony jest do ciągłych pomiarów zawartości popiołu i zawartości wilgoci oraz wyznaczania wartości opałowej węgla wprost na przenośniku taśmowym. System, w zakresie pomiaru zawartości popiołu bazuje na nowatorskiej, rozproszeniowo – absorpcyjnej metodzie pomiarowej, a w zakresie pomiaru zawartości wilgoci, na dotąd stosowanej metodzie mikrofalowej.

System WILPO C 532 hc przeznaczony jest do ciągłych pomiarów zawartości popiołu i zawartości wilgoci oraz wyznaczania wartości opałowej węgla wprost na przenośniku taśmowym. System, w zakresie pomiaru zawartości popiołu bazuje na nowatorskiej, rozproszeniowo – absorpcyjnej metodzie pomiarowej, a w zakresie pomiaru zawartości wilgoci, na dotąd stosowanej metodzie mikrofalowej.

Budowa

System składa się z kilku zasadniczych zespołów rozmieszczonych na dwóch stanowiskach: stanowisku pomiarowym – zlokalizowanym bezpośrednio na przenośniku taśmowym oraz stanowisku odczytowym – lokalizowanym zgodnie z życzeniem Użytkownika np. w dyspozytorni obiektu.

Na stanowisko odczytowe składają się: zestaw komputera przemysłowego i specjalistyczne oprogramowanie (zrealizowane na bazie systemu operacyjnego Windows XP/7) pozwalające na jednoczesną obsługę kilku stanowisk pomiarowych, cyfrową i graficzną wizualizację wyników pomiarowych wraz z ich zapisem w bazie danych oraz z transmisją do wybranych punktów zarządzania tymi wynikami.

Stanowisko pomiarowe Systemu WILPO C 532hc, gdzie:

  • 1 – Głowica izotopowa GC12
  • 2 – Głowica pomiarowa GC13/ rozproszenie/
  • 2 – Głowica pomiarowa GC14 /absorpcja/
  • 3 – Czujnik wysokości warstwy CW1
  • 4 – Zawieszenie ZC10
  • 5 – Zespół sterownika ZS1
  • 6 – Głowica detekcyjna GCW1D
  • 7 – Głowica generacyjna GCW1G
  • 8 – Zawieszenie ZC8

Podstawowe dane techniczne

Rodzaj węgla: węgiel kamienny
Granulacja węgla: 0 – 150 mm
Wysokość warstwy węgla: min. 100 mm (start pomiaru) max. 300 mm
Taśma przenośnika: zwykła lub trudnozapalna, przekładkowa
Źródło promieniowania gamma: Am – 241 – 1 szt. (źródło zamknięte, postać specjalna, aktywność dobierana z przedziału 3,7 do 18,5 GBq)
Dokładność pomiaru zaw. popiołu (σ): 0,7% ≤ σ ≤ 2%
Dokładność pomiaru zaw. wilgoci (σ): 0,5% ≤ σ ≤ 1%
Dokładność wyznaczania wartości opałowej (σ): 200 kJ/kg ≤ σ ≤ 600 kJ/kg
Napięcie znamionowe zasilania UN: 230V, 50 Hz,
Napięcie robocze: (0,9 – 1,1)UN
Moc pobierana: 300 VA