+48 (32) 251-92-25 wilpo@wilpo.pl

Siarkomierz fluorescencyjny WILPO LS 111

Przeznaczenie siarkomierza

Zestaw siarkomierza fluorescencyjnego WILPO LS 111 przeznaczony jest do szybkich oznaczeń zawartości siarki całkowitej w próbkach węgla technicznego /w stanie roboczym – wilgotnym/. Rozwiązanie to ma stworzyć możliwości szybkiego i możliwie precyzyjnego pomiaru zawartości siarki w węglu, głównie poprzez skrócenie procedur przygotowania próbki węgla, w tym eliminację konieczności jej suszenia i rozdrabniania do ziarna analitycznego.

Zasada działania

Pomiar siarkomierzem WILPO LS 111 bazuje na metodzie XRF wzbudzania fluorescencyjnego promieniowania charakterystycznego danego pierwiastka i ocenie jego procentowej zawartości w badanej próbce, poprzez określenie natężenia charakteryzujących dany pierwiastek linii widmowych w zakresie rentgenowskiej serii K.

W przypadku wyznaczania zawartości siarki, energia wzbudzonego fluoroscencyjnego promieniowania charakterystycznego (linia K) wynosi tylko 2,31 keV, co wymusza konieczność stosowania źródeł promieniowania wzbudzającego o bardzo niskiej energii kwantów, możliwie bliskiej w/w wartości.

Budowa

Budowa zestawu siarkomierza WILPO LS 111 wymuszona została zarówno poprzez przyjętą metodę pomiarową, jak i funkcje siarkomierza, w tym szybki czas uzyskiwania wyniku. Zestaw składa się z trzech zasadniczych stanowisk: stanowiska kruszenia, stanowiska standaryzacji upakowania i stanowiska pomiarowego.

 • STANOWISKO KRUSZENIA – stanowi laboratoryjna kruszarka młotkowa specjalnej konstrukcji, pozwalająca na szybkie rozdrabnianie węgla: od ziarna – 50 mm do ziarna ok. – 1 mm.
 • STANOWISKO STANDARYZACJI UPAKOWANIA – umożliwia, w powtarzalny, półautomatyczny sposób, nasypanie skruszonej wcześniej próbki węgla do naczynia pomiarowego, przy zapewnieniu idealnie wyrównanej powierzchni próbki w naczyniu.
 • STANOWISKO POMIAROWE – to podstawowy układ pomiarowy zawierający źródło promieniowania oraz układ detektora wraz z zespołem zasilaczy i formowania widma. Stanowisko to zawiera specjalistycznie oprogramowany komputer i sterownik oraz monitor i klawiaturę, pozwalające na prowadzenie i monitorowanie całego cyklu pomiarowego.

Podstawowe funkcje i dane techniczne

 • bezpośredni, atomowy, pomiar siarki całkowitej w stanie roboczym w próbkach węgla (bez suszenia),
 • niskoenergetyczne, bezpieczne źródło promieniowania wzbudzającego,
 • wysokiej klasy detektor charakterystycznego promieniowania fluorescencyjnego,
 • czas uzyskania wyniku: ok. 9 min. !
  w tym:
  – czas degradacji próbki na stanowisku kruszenia /do ziarna – 1,25 mm/: 60 s
  – czas zasypu próbki na stanowisku standaryzacji upakowania: 180 s
  – czas pomiaru: 300 s
 • masa próbki: ok. 90 g
 • dokładność pomiaru: 
  – dla zakresu zawartości siarki 0 – 2%    0,025 ≤ σ ≤ 0,06 % 
  – dla zakresu zawartości siarki 2 – 5%    0,05 ≤ σ ≤ 0,10 %
 • opcjonalna możliwość jednoczesnego pomiaru np. Ca w tej samej próbce węgla