+48 (32) 251-92-25 wilpo@wilpo.pl

Popiołomierz radiometryczny WILPO C 512hc

Przeznaczenie – zastosowanie

Popiołomierz radiometryczny WILPO C 512 hc jest urządzeniem zbliżonym do popiołomierza WILPO C 512, dostosowanym szczególnie do pomiarów w węglu kamiennym. Przeznaczony jest do ciągłych pomiarów zawartości popiołu w węglu, dla wysokości warstw i granulacji węgla oraz typowych konstrukcji przenośników, występujących szczególnie często w Zakładach Przeróbczych kopalń węgla kamiennego.

Zastosowana w popiołomierzu nowatorska, rozproszeniowo-absorpcyjna metoda pomiarowa, umożliwia prowadzenie pomiarów z maksymalną reprezentatywnością uzyskiwanych wyników, przy jednoczesnym utrzymywaniu układu źródło – detektory w ustabilizowanym położeniu (z eliminacją konieczności stosowania tzw. „skaningu”). Predysponuje to ten typ popiołomierza do różnych zastosowań, z efektem pomiarowym przewyższającym wszystkie dotąd stosowane typy popiołomierzy.

Budowa

Popiołomierz WILPO C 512 hc zbudowany jest z dwóch głównych zespołów: stanowiska pomiarowego i stanowiska odczytowego. Stanowisko pomiarowe składa się z zawieszenia, głowicy izotopowej z odpowiednio dobranym źródłem promieniowania gamma Am-241 i układu zamykania źródła, odpowiednio usytuowanych detektorów oraz zespołu elektroniki.

Gabaryty konstrukcji zawieszenia uzależnione są od wymiarów i rodzaju konstrukcji przenośnika. Podstawową częścią stanowiska odczytowego jest zespół komputera, ze specjalistycznym oprogramowaniem umożliwiającym realizację różnych funkcji pomiarowych, wizualizację wyników (cyfrową i graficzną), rejestrację wszystkich wyników w specjalizowanej bazie danych oraz ich transmisję do wskazanych punktów, np. dyspozytorni.

Rys. Stanowisko pomiarowe popiołomierza WILPO C 512hc, gdzie:

  • 1 – głowica izotopowa GC12
  • 2 – głowica pomiarowa GC13
  • 3 – czujnik wysokości warstwy CW1
  • 4 – zawieszenie ZC10
  • 5 – zespół sterownika ZS1

Podstawowe dane techniczne

Rodzaj węgla: węgiel kamienny
Granulacja węgla: 0 – 300 mm
Wysokość warstwy węgla: min. 100 mm (start pomiaru) max. 500 mm
Taśma przenośnika: zwykła lub trudnozapalna, przekładkowa
Źródło promieniowania gamma: Am -241 – 1 szt. (źródło zamknięte, postać specjalna, aktywność dobierana z przedziału 3,7 do 18,5 GBq)
Dokładność pomiaru zaw. popiołu (σ):
w zakresie 0 – 15% Ar
w zakresie 15 – 30% Ar
w zakresie >30% Ar
1,5 %
2,0 %
2,5 %
Napięcie znamionowe zasilania UN: 230V, 50 Hz
Moc pobierana: 300 VA