+48 (32) 251-92-25 wilpo@wilpo.pl

Popiołomierz radiometryczny WILPO C 512

Przeznaczenie – zastosowanie

Popiołomierz radiometryczny WILPO C 512 przeznaczony jest do ciągłych pomiarów zawartości popiołu w węglu kamiennym i brunatnym, dla praktycznie dowolnych wysokości warstwy i granulacji węgla, wprost na przenośniku taśmowym o dowolnej szerokości konstrukcji.

Zastosowana w popiołomierzu nowatorska, rozproszeniowo-absorpcyjna metoda pomiarowa, umożliwia prowadzenie pomiarów również, co jest zupełną nowością, na taśmach transportowych z linkami stalowymi. Predysponuje to ten typ popiołomierza do zastosowań na długich, otwartych ciągach transportowych, zwłaszcza w odkrywkowych kopalniach węgla.

Budowa

Popiołomierz WILPO C 512 zbudowany jest z dwóch głównych zespołów: stanowiska pomiarowego i stanowiska odczytowego. Stanowisko pomiarowe składa się z zawieszenia, głowicy izotopowej z odpowiednio dobranym źródłem promieniowania gamma Am 241, odpowiednio usytuowanych głowic detekcyjnych oraz zespołu elektroniki.

Gabaryty konstrukcji zawieszenia uzależnione są od wymiarów i rodzaju konstrukcji przenośnika. Podstawową częścią stanowiska odczytowego jest zespół komputera, ze specjalistycznym oprogramowaniem umożliwiającym realizację różnych funkcji pomiarowych, wizualizację wyników (cyfrową i graficzną), rejestrację wszystkich wyników w specjalizowanej bazie danych oraz ich transmisję do wskazanych punktów, np. dyspozytorni.

Rys. Stanowisko pomiarowe popiołomierza WILPO C 512, gdzie:

  • 1 – głowica izotopowa GC9
  • 2 – głowica pomiarowa GC8 (rozproszenie)
  • 3 – głowica pomiarowa GC8 (absorpcja)
  • 4 – czujnik wysokości warstwy CW1
  • 5 – zawieszenie ZC12
  • 6 – zespół sterownika ZS1

Podstawowe dane techniczne

Rodzaj węgla: węgiel kamienny i brunatny
Granulacja węgla: 0 – 300 mm
Wysokość warstwy węgla: min. 100 mm (start pomiaru) max. 500 mm (chwilowo do 750 mm )
Taśma przenośnika: zwykła, przekładkowa lub z linkami stalowymi
Źródło promieniowania gamma: Am 241 (źródło zamknięte, postać specjalna, aktywność dobierana z przedziału 3,7 do 37 GBq)
Dokładność pomiaru (σ) zaw. popiołu:
w zakresie 0 – 15% Ar
w zakresie 15 – 30% Ar
w zakresie >30% Ar
1,5%
2,0%
2,5%
Napięcie znamionowe zasilania UN: 230V, 50 Hz
Moc pobierana: 300 VA