+48 (32) 251-92-25 wilpo@wilpo.pl

Popiołomierz podtaśmowy WILPO C 212

Przeznaczenie – zastosowanie

Urządzenie przeznaczone jest do ciągłych pomiarów zapopielenia węgla transportowanego przenośnikiem taśmowym. Popiołomierz szczególnie dostosowany jest do pomiarów zawartości popiołu w surowym urobku węgla kamiennego i brunatnego, w kopalniach odkrywkowych np. wprost na koparkach, w elektrowniach i elektrociepłowniach.

Budowa

Popiołomierz zbudowany jest z dwóch głównych zespołów: stanowiska pomiarowego i stanowiska odczytowego. Stanowisko pomiarowe składa się z zawieszenia, głowicy pomiarowej ze źródłem promieniowania i detektorem, czujnika wysokości warstwy oraz zespołu elektroniki.

Stanowisko odczytowe stanowi zespół komputera, ze specjalistycznym oprogramowaniem umożliwiającym realizację różnych funkcji pomiarowych, wizualizację wyników (cyfrową i graficzną) oraz rejestrację wszystkich wyników w specjalizowanej bazie danych.

Podstawowe dane techniczne

Granulacja badanego węgla 0 – 300 mm
Wymagana grubość warstwy węgla: min. 100 mm (jednorodna, bez warstwowego ułożenia węgla)
Taśma przenośnika:
1200 – 2000 mm
dobierana pod kątem przenikliwości dla stosowanego promieniowania, jednorodna na całej długości
Źródło promieniowania: Am – 241 (3,7GBq)
Dokładność pomiaru σ (średnia zależna od dobranej taśmy):
dla zakresu 0 – 20% Ar
dla zakresu 20 – 40% Ar
dla zakresu powyżej 40% Ar

 1,5 % 
 2,0 %
 2,5 %

Napięcie znamionowe zasilania UN: 230V, 50 Hz