+48 (32) 251-92-25 wilpo@wilpo.pl

Gęstościomierz radiometryczny WILPO CG 111

Przeznaczenie – zastosowanie

Izotopowy Gęstościomierz WILPO CG 111 przeznaczony jest do ciągłych pomiarów gęstości cieczy lub zawiesin transportowanych w rurociągach a szczególnie w zawiesin popiołu.

Budowa

Gęstościomierz CG 111 jest urządzeniem bezobsługowym, zabudowywanym bezpośrednio na rurociągach transportujących zawiesiny. Układ pomiarowy składa się z kontrolera, który może pracować samodzielnie lub współpracować z zewnętrzną jednostka PC oraz z modułu zawierającego źródło izotopowe i z modułu detekcyjnego.

Rys. Układ pomiarowy Gęstościomierza Radiometrycznego WILPO CG 111, gdzie:

  • 1. Głowica izotopowa
  • 2. Głowica detekcyjna
  • 3. Zespół mocujący do rurociągu transportowego
  • 4. Układ kontrolera

Podstawowe dane techniczne

Materiał podlegający pomiarowi: zawiesiny, ciecze
Metoda pomiaru: absorpcja promieniowania gamma
Źródło promieniowania gamma: Cs-137 (źródło zamknięte, postać specjalna)
Detektor promieniowania gamma: sonda scyntylacyjna z kryształem NaI(Tl)
Napięcie znamionowe zasilania UN: 230V, 50 Hz
Moc pobierana: 50VA