+48 (32) 251-92-25 wilpo@wilpo.pl

Bramka detekcyjna WILPO CP 111

Przeznaczenie – zastosowanie

Radiometryczna bramka detekcyjna WILPO CP 111 przeznaczona jest do bieżącej analizy on-line poziomu promieniowania gamma oraz X, emitowanego przez transportowane materiały różnego typu jak np. kruszywa, rudy, odpady, dostarczane do spalarni śmieci itp. Urządzenie wykorzystywane może być również w systemach zabezpieczających monitorowanie obiektów przed próbami wniesienia lub wwozu materiałów promieniotwórczych.

Zasada działania

Podstawową funkcją bramki detekcyjnej WILPO CP 111 jest szybka sygnalizacja pojawienia się podwyższonego poziomu promieniowania gamma bądź X w obszarze objętym kontrolą radiometryczną. Każdorazowe przekroczenie zadanej progowej wartości rejestrowanych kwantów promieniowania sygnalizowane jest przez urządzenie dwustanowym „sygnałem alarmowym”. Układ detekcyjny bramki pozwala na skuteczną identyfikacje stanu podwyższonego poziomu promieniowania dla 100 milisekundowych czasów analiz realizowanych metodą on-line, przy czym progowa wartość poziomu dopuszczalnego promieniowania może być dowolnie definiowania w układzie sterownika bramki. Urządzenie jest w pełni zautomatyzowane i działa autonomicznie, nie wymagając bieżącego nadzoru operatorskiego.

Budowa

W urządzeniu zastosowano radiometryczny układ detekcyjny, którego kluczowym elementem pomiarowym jest zestaw sond scyntylacyjnych. Projekt modułu zawierającego detektory promieniowania opracowywany jest indywidualnie w celu dopasowania go do warunków w miejscu wdrożenia danej instalacji. Kształt oraz parametry stosowanych osłon obudowy modułu detekcyjnego dobierane są w taki sposób, by zapewniać optymalną czułość detekcji promieniowania w obszarze poddawanym monitoringowi, przy jednocześnie zminimalizowanym wpływie „tła promieniowania” z kierunków nie obejmowanych analizą. Konstrukcja mechaniczna bramki WILPO CP 111 zaprojektowana może być w postaci zawieszenia montowanego na przenośniku transportowym, bramownicy, wolno stojącego modułu czy w innej postaci, zgodnie z życzeniem klienta.

Podstawowe dane techniczne

Metoda pomiaru: absorpcja promieniowania X oraz gamma
Detektory promieniowania: od 1 do 3 sond scyntylacyjnych
Zakres energii rejestrowanego promieniowania: 0,05 – 3,5 MeV
Interwały próbkowania sygnałów i przetwarzania danych: 100 ms
Minimalna wykrywana aktywność: 10 kBq (dla energii kwantów 661 keV)
Sygnał wyjściowy: analogowy sygnał dwustanowy (4 – 20 mA)
Napięcie znamionowe zasilania UN: 230V(AC), 50 Hz
Napięcie robocze: (0,9 – 1,1)UN
Moc pobierana: 200 VA (z grzałkami)